Πρόβλημα Bridge Νο10

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο. Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο9

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο. Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο8

Τι θα ανοίξετε και τι θα επαναδηλώσετε με το χέρι του Νότου; Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο7

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο. Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο6

Να κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο. Η Δύση έχει παρεμβληθεί δείχνοντας μήκος στα καρά. Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο5

Τι θα κάνατε αντάμ και γιατί με το χέρι του Νότου; Μοίρασε ο Βορράς... Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο4

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για το Νότο. Συμβόλαιο: 4 ♥ Αντάμ: 5 ♥ Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο3

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για το Νότο. Συμβόλαιο: 4 ♥ Αντάμ: 5 ♥ Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο2

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για το Νότο. Συμβόλαιο: 6 ♠ Αντάμ: 5 ♥ Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο1

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο. Συμβόλαιο: 6 ♠ Αντάμ: 3 ♦ Περισσότερα