Σκακιστικές Διοργανώσεις

  • 1o Open ΟΠΑΧ
  • 2ο Open ΟΠΑΧ
  • 3ο Open ΟΠΑΧ
  • 4ο Open ΟΠΑΧ
  • 5ο OPEN ΟΠΑΧ
  • 6ο OPEN ΟΠΑΧ

1o Open ΟΠΑΧ

2o Open ΟΠΑΧ

3o Open ΟΠΑΧ

4o Open ΟΠΑΧ

5o Open ΟΠΑΧ

6o Open ΟΠΑΧ