Πρόγραμμα Μαθημάτων

Μάι
24
Τρ
2022
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (5-9) ΑΡΧΑΡΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Μάι 24 @ 17:30 – 18:30

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (5-9) ΑΡΧΑΡΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΑΡΧΑΡΙΩΝ
Μάι 24 @ 19:30 – 21:30

ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΑΡΧΑΡΙΩΝ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Μάι
25
Τε
2022
ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 2 OVER 1, ΑΜΥΝΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ @ Ο.Π.Α.Χ.
Μάι 25 @ 18:15 – 19:15

ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 2 OVER 1, ΑΜΥΝΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Μάι 25 @ 19:00 – 20:00

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

Μάι
26
Πε
2022
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (12-15) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Μάι 26 @ 18:30 – 19:30

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (12-15) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΡΧΑΡΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Μάι 26 @ 19:30 – 20:30

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΡΧΑΡΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

Μάι
30
Δε
2022
ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9 @ Ο.Π.Α.Χ.
Μάι 30 @ 18:15 – 19:15

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9 @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (9-12) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Μάι 30 @ 19:00 – 20:00

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (9-12) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

Μάι
31
Τρ
2022
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (5-9) ΑΡΧΑΡΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Μάι 31 @ 17:30 – 18:30

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (5-9) ΑΡΧΑΡΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΑΡΧΑΡΙΩΝ
Μάι 31 @ 19:30 – 21:30

ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΑΡΧΑΡΙΩΝ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Ιούν
1
Τε
2022
ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 2 OVER 1, ΑΜΥΝΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούν 1 @ 18:15 – 19:15

ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 2 OVER 1, ΑΜΥΝΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούν 1 @ 19:00 – 20:00

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

Ιούν
2
Πε
2022
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (12-15) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούν 2 @ 18:30 – 19:30

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (12-15) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΡΧΑΡΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούν 2 @ 19:30 – 20:30

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΡΧΑΡΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

Ιούν
6
Δε
2022
ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9 @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούν 6 @ 18:15 – 19:15

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9 @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (9-12) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούν 6 @ 19:00 – 20:00

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (9-12) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

Ιούν
7
Τρ
2022
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (5-9) ΑΡΧΑΡΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούν 7 @ 17:30 – 18:30

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΑΙΔΙΑ (5-9) ΑΡΧΑΡΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΑΡΧΑΡΙΩΝ
Ιούν 7 @ 19:30 – 21:30

ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΑΡΧΑΡΙΩΝ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Ιούν
8
Τε
2022
ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 2 OVER 1, ΑΜΥΝΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούν 8 @ 18:15 – 19:15

ΜΑΘΗΜΑ BRIDGE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 2 OVER 1, ΑΜΥΝΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούν 8 @ 19:00 – 20:00

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.