Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ιαν
28
Πε
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιαν 28 @ 6:00 μμ – 7:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ (8-10) @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιαν 28 @ 7:00 μμ – 8:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ (8-10) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ-ΜΕΣΑΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιαν 28 @ 8:00 μμ – 9:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ-ΜΕΣΑΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Ιαν
29
Πα
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιαν 29 @ 7:30 μμ – 8:30 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Φεβ
1
Δε
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 1 @ 8:30 μμ – 10:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Φεβ
2
Τρ
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (5-8) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 2 @ 6:30 μμ – 7:30 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (5-8) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Φεβ
3
Τε
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 3 @ 7:00 μμ – 8:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (12-14) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 3 @ 8:00 μμ – 9:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (12-14) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Φεβ
4
Πε
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 4 @ 6:00 μμ – 7:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ (8-10) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 4 @ 7:00 μμ – 8:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ (8-10) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ-ΜΕΣΑΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 4 @ 8:00 μμ – 9:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ-ΜΕΣΑΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Φεβ
5
Πα
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 5 @ 7:30 μμ – 8:30 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Φεβ
8
Δε
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 8 @ 8:30 μμ – 10:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Φεβ
9
Τρ
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (5-8) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 9 @ 6:30 μμ – 7:30 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (5-8) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Φεβ
10
Τε
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 10 @ 7:00 μμ – 8:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (12-14) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 10 @ 8:00 μμ – 9:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (12-14) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Φεβ
11
Πε
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 11 @ 6:00 μμ – 7:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ (8-10) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 11 @ 7:00 μμ – 8:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ (8-10) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ-ΜΕΣΑΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 11 @ 8:00 μμ – 9:00 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ-ΜΕΣΑΙΟΙ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Φεβ
12
Πα
2021
ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.
Φεβ 12 @ 7:30 μμ – 8:30 μμ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟΙ (11-13) @ Ο.Π.Α.Χ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ