Ο Ο.Π.Α.Χ.

Ο Ομιλος Πνευματικών Αθλημάτων Χολαργού (Ο.Π.Α.Χ.) ιδρύθηκε το 2014 και είναι αθλητικό σωματείο υπαγόμενο στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι μέλος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ (ΕΟΜ).
Τα ανγνωρισμένα πνευματικά αθλήματα ανα τον κόσμο είναι το Σκάκι, το Μπριτζ, το Backgammon (σύγχρονο αγωνιστικό τάβλι) και το Go (ενα παιχνίδι διαδεδομένο κυρίως στην Απω Ανατολή). Στην Ελλάδα απο τη δεκαετία του 1970 αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ.Α. είναι το Σκάκι και το Μπριτζ, ενώ γίνονται προσπάθειες για επίσημη αναγνώριση και του Backgammon.
Ο Ο.Π.Α.Χ. διατηρεί τμήματα στα τρία πρώτα σπορ και διοργανώνει επίσημες αγωνιστικές ημερίδες και προπονήσεις-μαθήματα με έμπειρους προπονητές-δασκάλους.
Σκοπός του ομίλου είναι η διάδοση του Πνευματικού Αθλητισμού σε όλες τις ηλικίες. Η έδρα του ομίλου βρίσκεται στο Χολαργό (Ευριπίδου 11 και Κεφαλληνίας).

Σας περιμένουμε!