Αγωνιστικό Πρόγραμμα

Οκτ
9
Κυ
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 9 @ 11:30 – 14:00

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
10
Δε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 10 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
12
Τε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 12 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
13
Πε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 13 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
16
Κυ
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 16 @ 11:30 – 14:00

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
17
Δε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 17 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
19
Τε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 19 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
20
Πε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 20 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
23
Κυ
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 23 @ 11:30 – 14:00

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
24
Δε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 24 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
26
Τε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 26 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
27
Πε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 27 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
30
Κυ
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 30 @ 11:30 – 14:00

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Οκτ
31
Δε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Οκτ 31 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Νοέ
2
Τε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.
Νοέ 2 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Νοέ
3
Πε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Νοέ 3 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Νοέ
6
Κυ
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Νοέ 6 @ 11:30 – 14:00

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Νοέ
7
Δε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Νοέ 7 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Νοέ
9
Τε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.
Νοέ 9 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Νοέ
10
Πε
2022
BRIDGE ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.
Νοέ 10 @ 19:30 – 22:30

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΕΣ OPEN @ Ο.Π.Α.Χ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ