Μιχάλης Σοφιός

profileimage

Ο Μχάλης Σοφιός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Ελληνικού Bridge.

Αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής νέων από τα 14 έως τα 25. Στον Ο.Π.Α.Χ. κάνει σεμινάρια για προχωρημένους, είναι επικεφαλής διαιτητής – πτυχιούχος δάσκαλος της ΕΟΜ και υπεύθυνος για την στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος του ομίλου.