Πρόβλημα Bridge Νο8

Τι θα ανοίξετε και τι θα επαναδηλώσετε με το χέρι του Νότου; Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο7

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο. Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο6

Να κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο. Η Δύση έχει παρεμβληθεί δείχνοντας μήκος στα καρά. Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο5

Τι θα κάνατε αντάμ και γιατί με το χέρι του Νότου; Μοίρασε ο Βορράς... Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο4

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για το Νότο. Συμβόλαιο: 4 ♥ Αντάμ: 5 ♥ Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο3

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για το Νότο. Συμβόλαιο: 4 ♥ Αντάμ: 5 ♥ Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο2

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για το Νότο. Συμβόλαιο: 6 ♠ Αντάμ: 5 ♥ Περισσότερα

Πρόβλημα Bridge Νο1

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο. Συμβόλαιο: 6 ♠ Αντάμ: 3 ♦ Περισσότερα