Πρόβλημα Bridge Νο9

  • Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο.
  • Λύση:

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο.

Συμβόλαιο 6 ΝΤ
Αντάμ: 7

Βορράς:
: 6 5 3
: 4 2
: A K Q 10 4 2
: 10 9

Νότος:
: A K Q
: A K Q
: 5 3
: A 8 5 3 2

Λύση:

Έχουμε 10 έτοιμες λεβέ (3 , 3 , 3 και τον Α ). Θέλουμε άλλες 2 λεβέ. Δεν είναι δύσκολο να καταλήξουμε ότι οι άλλες 2 λεβέ πρέπει να έρθουν από τα καρά. Πιθανότατα βλέποντας ότι έχουμε 8 καρά στον άξονα με Α Κ Q η πρώτη μας σκέψη να είναι “Αν τα καρά είναι 3-2, έχω 13 μπάζες… Πολύ απλό.” Το σωστό bridge όμως απαιτεί να κάνουμε ένα πλάνο που να εξασφαλίζει το συμβόλαιο και στην περίπτωση που είμαστε άτυχοι και τα χρώματα κακοστέκουν.

Βλέποντας την αντάμ (7 ), που είναι το τέταρτο μικρότερο καρό που λείπει, οφείλουμε να φοβηθούμε ότι μπορεί να έγινε αντάμ το τέταρτο κάτω από ονέρ οπότε η Δύση να έχει 4φυλλο ή 5φυλλο βαλέ.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι καταστροφικό να παίξουμε τον άσο. Αν τραβήξουμε Α Κ Q και δώσουμε ένα καρό στον J , δε θα μπορέσουμε ποτέ να ανέβουμε στον μορ για να εισπράξουμε τα μετραρισμένα καρά μας. Αν πιάσουμε τον άσο και κατέβουμε στο χέρι μας για να κάνουμε την εμπάς του J , προστατευόμαστε από 4φυλλο J στη Δύση, αλλά όποτε έχει η ανατολή 2φυλλο+ J , θα κερδίζει και θα έχουμε μείνει πάλι χωρίς καρά στο χέρι μας για να ανέβουμε στον μορ.

Να παίξουμε το 10 στην πρώτη λεβέ αποτελεί μακράν καλύτερο παίξιμο. Αν η Ανατολή ακολουθήσει με μικρό, τραβάμε όλα τα καρά, ο βαλές πέφτει, και έχουμε 13 λεβέ. Αν η ανατολή κερδίσει με τον βαλέ, έχουμε κατέβασμα για να κάνουμε τα υπόλοιπα καρά και ότι κι αν γυρίσει βγάζουμε το συμβόλαιό μας. Δυστυχώς, αυτό το παίξιμο χάνει όποτε η Ανατολή έχει σικάν καρό!

Το σωστό λοιπόν παίξιμο είναι στην αντάμ να βάλουμε μικρό από τον μορ, δίνοντας τη λεβέ στην άμυνα. Αν η Ανατολή ακολουθήσει, άρα τα καρά στέκουν 4-1, όταν πιάσουμε παίζουμε καρό στον Α τραβάμε Α, Κ, Q και το χρώμα μετράρεται.
Αν πάλι έχει όλα τα καρά η Δύση, ξέρουμε ότι έχει μείνει με 4φυλλο J μετά την αντάμ, οπότε μόλις πιάσουμε χέρι παίζουμε καρό στο 10, ξέροντας πλέον ότι κερδίζει και κάνουμε 5 λεβέ από καρό.