Πρόβλημα Bridge Νο6

  • Να κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο.
  • Λύση:

Να κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο.

Η Δύση έχει παρεμβληθεί δείχνοντας μήκος στα καρά.
Συμβόλαιο: 4
Αντάμ: Κ

Βορράς:
: A 5 2
: Q J 4
: 7 4 2
: A K J 2

Νότος:
: K Q J 10
: A 7 5 2
: 9
: Q 7 6 4

Η δύση κερδίζει την αντάμ και συνεχίζει καρό.

Λύση:

Αυτό είναι ένα τυπικό χέρι για να δούμε πώς χειριζόμαστε το μισφίτ και τον κίνδυνο να χάσουμε τον έλεγχο τον ατού.
Μετρώντας χανόμενες έχουμε 3 κούπες και ένα καρό. Αν πετύχει η εμπάς του K φαίνεται να είμαστε άνετοι.
Κι όμως! Θέλει πολύ προσοχή να μη χάσουμε τον έλεγχο τον ατού, γιατί τότε θα χάσουμε κι άλλες μπάζες στα καρά τις δύσης.
Θέλουμε να αποφύγουμε να κόψουμε καρό στο χέρι μας μια και τότε θα δημιουργήσουμε άλλη μια χανόμενη από ατού όποτε αυτά κάθονται 4-2 και κινδυνεύουμε να χάσουμε το χέρι, χωρίς ατου για να το πάρουμε πίσω.
Πιο συγκεκριμένα, ας πούμε ότι κόβουμε το δεύτερο καρό στο χέρι μας, τραβάμε 3 γύρους ατού και βλέπουμε τα κακά νέα:
Υπάρχει άλλο ένα ατού έξω. Τότε, κάποια στιγμή οι αντίπαλοι θα κόψουν και θα εξαργυρώσουν αρκετά καρά για να μας βάλουν μέσα.

Το σωστό παίξιμο είναι να ξεσκαρτάρουμε τις 2 χανόμενες κούπες μας στο δεύτερο και στον τρίτο γύρο καρό. Στη συνέχεια η Δύση δεν έχει απάντηση. Αν γυρίσει κάποιο άλλο χρώμα κερδίζουμε, τραβάμε 4 γύρους ατού, 4 γύρους σπαθί και κάνουμε και την εμπάς κούπα για τις τελευταίες 2 λεβέ μας. Αν γυρίσει καρό, μπορούμε πλέον με χαρά και άνεση να κόψουμε στο κοντό χέρι (με τον Α προφανώς για να μην πανωκόψει η Ανατολή) και να συνεχίσουμε όπως παραπάνω.

Το ηθικό δίδαγμα είναι να προσέχουμε πάντα και ειδικά όταν έχουμε μισφίτ να μη χάσουμε τον έλεγχο των ατού όταν οι αντίπαλοι μας αναγκάσουν να κόβουμε στο μακρύ χέρι. Σε τέτοιες περιπτώσεις θέλουμε να ξεσκαρτάρουμε χανόμενες αντί να κόβουμε.