Πρόβλημα Bridge Νο3

  • Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο.
  • Λύση:

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο.

Συμβόλαιο: 4

Αντάμ: 5

Βορράς:
: 7 6 4 3
: 10 6 4
: A Q
: 10 9 3 2

Νότος:
: K Q
: A K Q J 9
: 9 8 2
: K Q J

Λύση:

Έχουμε 4 χανόμενες λεβέ – τον Α , τον A και 2 καρά.
Πρέπει να μειώσουμε τις χανόμενες μας στα καρά.
Υπάρχουν 2 δυνατότητες: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φουρκέτα του μορ και να κάνουμε την εμπάς. Επίσης, θα θέλαμε να κόψουμε τον τρίτο γύρο καρό στον μορ. Αν ξεκινήσουμε με την εμπάς του Κ και η εμπάς κερδίσει το συμβόλαιο θα βγει εύκολα, τραβάμε και τον Α , παίζουμε ατού στο χέρι μας και κόβουμε το τελευταίο καρό μας στον μορ βγάζοντας 4 +1.
Όταν η εμπάς καρό χάσει όμως, το συμβόλαιο κινδυνεύει. Η άμυνα θα συνεχίσει κούπα. Αν παίξουμε καρό στον Άσο, δεν έχουμε τρόπο να έρθουμε στο χέρι μας να κόψουμε το τελευταίο καρό. Δε θέλουμε να παίξουμε το τελευταίο ατού του μορ και αν παίξουμε σπαθί ή πίκα, η άμυνα θα κερδίσει τον Άσο και αν παίξει πάλι κούπα, ο μορ θα μείνει χωρίς ατού και θα χάσουμε σίγουρα άλλο ένα καρό.
Πολύ καλύτερες πιθανότητες έχουμε αν αρνηθούμε την εμπάς και παίξουμε κατευθείαν καρό στον Άσο και δώσουμε ένα καρό έξω. Με αυτό τον τρόπο είναι εξασφαλισμένο ότι θα προλάβουμε να κόψουμε το τρίτο καρό μας στον μορ, ότι κι αν γυρίσει η άμυνα. Στη συνέχεια θα τραβήξουμε ατού στην πρώτη ευκαιρία, και θα χάσουμε μόνο Α , A και K βγάζοντας το συμβόλαιο μας.