Πρόβλημα Bridge Νο2

  • Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο.
  • Λύση:

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο.

Συμβόλαιο: 6

Αντάμ: 5

Βορράς:
: 9 8 7 5 3
: A K 4
: A Q
: A J 10

Νότος:
: A K Q 10 4
: Q 6 2
: 7 8
: K 9 8

Ηint: Με το σωστό τρόπο εκτέλεσης το συμβόλαιο είναι σίγουρο.

Λύση:

Φαινομενικά το συμβόλαιο μας εξαρτάται από 2 εμπάς. Θα θέλαμε είτε ο Κ να βρίσκεται στην Δύση, είτε να μαντέψουμε τη θέση της Q . Με το σωστό παίξιμο δε χρειάζεται να σταθούμε τυχεροί.
Μπορούμε να εφαρμόσουμε την τεχνική Απαλοιφή και κλείσιμο (strip & end play).
Κερδίζουμε την αντάμ, τραβάμε τα ατού που λείπουν και στη συνέχεια απαλείφουμε το χέρι μας και τον μορ από κούπες και καρά.
Παίζουμε 3 γύρους κούπα και στη συνέχεια, αντί να κάνουμε εμπάς του K , τραβάμε τον Α και δίνουμε χέρι στην άμυνα με την Q .
Όποιος αντίπαλος κι αν κερδίσει, γίνεται endplayed !
Συνεπώς:
: 9 8
: –
: –
: A J 10
Νότος:
: A K
: –
: –
: K 9 8

Ότι χρώμα κι αν γυρίσει μας δίνει την 12η λεβέ μας.
Αν γυρίσει σπαθί, μας δίνει 3 σίγουρες λεβέ από σπαθί, μια και θα κερδίσουμε με ένα από τα χαμηλά μας φύλλα, αν δεν εμφανιστεί η Q .
Αν γυρίσει είτε κούπα είτε καρό, μας επιτρέπει να κόψουμε και να ξεσκαρτάρουμε. Θα κόψουμε δηλαδή από το ένα χέρι και θα ξεσκαρτάρουμε σπαθί από το άλλο. Έτσι δε χρειαζόμαστε πια την εμπάς της Q , αφού το 3ο σπαθί κόβεται.
Για να πετύχει το endplay ήταν σημαντικό να φροντίσουμε να μην έχουμε καμία κούπα ή καρό ούτε πάνω μας, ούτε στον μορ όταν δώσαμε χέρι στον αντίπαλο.
Αν δεν είχαμε κάνει την απαλοιφή και παίζαμε για παράδειγμα 3 γύρους κούπα και καρό στην ντάμα τότε αν η Ανατολή κέρδιζε τον Κ θα είχε γυρίσει με ασφάλεια καρό πίσω, χωρίς να μας δώσει το κόψιμο και ξεσκαρτάρισμα που επιθυμούσαμε.