Πρόβλημα Bridge Νο10

  • Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο.
  • Λύση:

Κάνετε το πλάνο εκτέλεσης για τον Νότο.

Συμβόλαιο 6 ΝΤ
Αντάμ: 3

Βορράς:
: 7 5 4
: 4 3 2
: A 3 2
: K Q J 5

Νότος:
: A K Q
: A K Q
: K Q 4 2
: 6 5 3

Λύση:

Έχουμε 9 λεβέ από πίκες, κούπες και καρό. Θέλουμε άλλες 3 που θα πρέπει να τις αναζητήσουμε στα σπαθιά.

Εκ πρώτης όψεως τα πράγματα μοιάζουν απλά. Θα ξηλώσουμε τον Αc προάγωντας 2 από τα ονέρ μας στα σπαθιά και θα ελπίζουμε να μαιτραριστεί είτε το τέταρτο καρό είτε το τέταρτο σπαθί. Έτσι θα βγάζουμε το συμβόλαιο μας όποτε είτε τα καρά είτε τα σπαθιά κάθονται 3-3 (κάτι που θα συμβαίνει περίπου 58.4%).

Μπορούμε να αυξήσουμε κατά πολύ τις πιθανότητες μας αν παίξουμε επιπλέον για την περίπτωση ο Άσος σπαθί να βρίσκεται στη Δύση. Τότε, αν παίξουμε σπαθί προς τα ονέρ του μορ, ο άσος δεν θα μπορεί να μας πάρει κάποιο ονέρ, γιατί όποτε η Δύση πετάξει με τον Άσο, εμείς θα τον παντρεύουμε με το 5 . Έχουμε πληθώρα εισόδων στο χέρι μας για να κάνουμε την εμπάς του Ac τρεις φορές, όσες και χρειάζεται αν η Δύση κάνει καλή άμυνα και δεν πάρει τον Άσο την πρώτη ή τη δεύτερη φορά.

Σημειώστε επίσης ότι πρέπει προφανώς να κερδίσουμε στο χέρι μας την αντάμ καρό ώστε να διαφυλάξουμε τον Άσο του μορ, για να μπορέσουμε να εισπράξουμε το τελευταίο σπαθί μας.

Οπότε πιάνουμε τον Κ και παίζουμε σπαθί προς τον Κ . Aν ο Άσος δεν εμφανιστεί παίζουμε πίκα στο χέρι μας και σπαθί στην Q . Αν συνεχίσουν να κρύβουν τον Α παίζουμε πάλι πίκα στο χέρι μας και σπαθί στον J ! Αν πετάξει τώρα η Δύση με τον Άσο, ο J γίνεται μαιτρ και έχουμε είσοδο στον μορ για να τον κάνουμε.

Αν ο Άσος βρίσκεται στην ανατολή θα μας πάρει κάποιο ονέρ σπαθί και θα είμαστε πίσω στην ελπίδα να καλοστέκει ένα μινέρ… Μήπως μπορώ και πάλι να βελτιώσω τις πιθανότητες μου;

Αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη να συμπληρώσει αυτή τη γραμμή εκτέλεσης, αναγνωρίζοντας μια τεχνική που έχουμε συναντήσει σε προηγούμενο πρόβλημα!