Ιούλ
19
Πα
2019
BRIDGE ΟΜΑΔΕΣ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούλ 19 @ 7:00 μμ – 10:00 μμ

Ομάδες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Ιούλ
22
Δε
2019
BRIDGE ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούλ 22 @ 7:30 μμ – 10:30 μμ

Ζεύγη Οπεν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Ιούλ
23
Τρ
2019
BRIDGE ΖΕΥΓΗ 1-6 @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούλ 23 @ 6:30 μμ – 9:30 μμ

Ζεύγη 1-6

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Ιούλ
24
Τε
2019
BRIDGE ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούλ 24 @ 7:30 μμ – 10:30 μμ

Ζεύγη Οπεν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Ιούλ
26
Πα
2019
BRIDGE ΟΜΑΔΕΣ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούλ 26 @ 7:00 μμ – 10:00 μμ

Ομάδες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Ιούλ
29
Δε
2019
BRIDGE ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούλ 29 @ 7:30 μμ – 10:30 μμ

Ζεύγη Οπεν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Ιούλ
30
Τρ
2019
BRIDGE ΖΕΥΓΗ 1-6 @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούλ 30 @ 6:30 μμ – 9:30 μμ

Ζεύγη 1-6

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Ιούλ
31
Τε
2019
BRIDGE ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.
Ιούλ 31 @ 7:30 μμ – 10:30 μμ

Ζεύγη Οπεν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Αυγ
2
Πα
2019
BRIDGE ΟΜΑΔΕΣ @ Ο.Π.Α.Χ.
Αυγ 2 @ 7:00 μμ – 10:00 μμ

Ομάδες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ

Αυγ
5
Δε
2019
BRIDGE ΖΕΥΓΗ OPEN ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ @ Ο.Π.Α.Χ.
Αυγ 5 @ 7:30 μμ – 10:30 μμ

Ζεύγη Οπεν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΟΣ